ארוע מכירות מחיר למשתכן פרויקט שרבט WEST

0.3572049