אירוע מכירות מחיר למשתכן מגדלי הנחל אחיסמך

0.2992291