אירוע מכירות מחיר למשתכן מגדלי הנחל אחיסמך

0.329795