ביקור שר האוצר - מסירת דירות פרויקט אחיסמך

0.3756435