ארוע מכירות מחיר למשתכן פרויקט שרבט WEST

0.3651111