אירוע מכירות מחיר למשתכן מגדלי הנחל אחיסמך

0.3919629