אירוע מכירות מחיר למשתכן מגדלי הנחל אחיסמך

0.5699671