אירוע מכירות מחיר למשתכן מגדלי הנחל אחיסמך

0.374211