CONTACT US

צור קשר

Contact Us

משרדי ההנהלה 03-6440599, הברזל 32 ת"א,  בניין  B, קומה 3 

רחוב הברזל 32, כניסה A קומה 6, טל 036440533 שלוחה 5 

מייל ראשי  office@sharbatltd.co.il 

שעות פעילות 09:00-17:00

 

שלוחה 1 - דיירים לאחר חתימת חוזה 

אחיסמך -  info@sharbatltd.co.il

מזכרת בתיה - atar2@sharbatltd.co.il

שרבט WEST  מגרש 202 רמלה - ramle@sharbatltd.co.il

ראשל"צ  רקפות - rakafot@sharbatltd.co.il

 

שלוחה 2 - מתעניינים ברכישה וזוכים לפני חתימת חוזה מחיר למשתכן 

רקפות ראשל"צ  - shivukrakafot@sharbatltd.co.il

רמלה 305, 307 - 050-7123135 | ramle535@sharbatltd.co.il 

 

נרקיסים ראשל"צ - shivuknarkisim@sharbatltd.co.il

שרבט WEST  מגרש 202 רמלה - ramle@sharbatltd.co.il

באר יעקב – shivukby@sharbatltd.co.il

 

שלוחה 3 – מתעניינים ברכישת דירה שוק חופשי 

רמלה - *6459, משרד מכירות: אהרון בוגנים פינת שמחה הולצברג רמלה | nir@sharbatltd.co.il 

רקפות - *6457  משרד מכירות: אהרון בוגנים פינת שמחה הולצברג רמלה | nir@sharbatltd.co.il 

 

שלוחה 4 – מחלקת הזמנות 

office@sharbatltd.co.il

 

שלוחה 5 – מחלקת יזמות וניהול פרויקטים 

Office1@sharbatltd.co.il

 

שלוחה 6 – הנה"ח לקוחות 

acc@sharbatltd.co.il

 

שלוחה 0 – מזכירות והנהלה 

 

צרו קשר לפרטים נוספים
אנא מלאו את טופס -